Tekno Park, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Sürekli Aktif Matematik Zeka Testi

Hakkımızda

Yaygın bir matematik öğrenme güçlü olan Diskalkulinin, farklı ülkelerde yapılan taramalarda çağ nüfusunun ortalama %2 ila %6’sını etkilediği bulunmuştur (Shalev, Auerbach, Manor, & Gross-Tsur, 2000). Ayrıca, yaygınlık düzeyinin herhangi bir etnik ya da kültürel grup için farklılaşmadığı tespit edilmiştir (Ardila & Rosselli, 2002). Türkiye’de anasınıfları dâhil ilköğretim okul çağında 10 milyon dolayında öğrenci bulunduğu düşünülürse diskalkuliden etkilenen öğrenci sayısının yaklaşık 500 bin olduğu ortaya çıkmaktadır. Diskalkuli olmasa da matematiği yavaş öğrenenleri de hesaba kattığımızda bu sayı 1 milyonu aşmaktadır. Diskalkuli olan kişilerin özellikle sayma ve hesaplama ile ilgili bilgi ve becerileri kazanmakta zorlandıkları, diğer öğrencilerden bu konularda en az 2 yıl geriye kaldıkları tespit edilmiştir (Murphy, Mazzocco, Hanich, & Early, 2007). Bu öğrencilerin akranları gibi öğrenimlerine normal bir şekilde devam edebilmeleri için bireysel özelliklerine uygun ek eğitim almaları gerekmektedir. Ancak bunun için de öncelikle matematik öğrenme güçlüğü açısından belirlenmeleri gerekmektedir. Ne yazık ki Türkiye’de diskalkuli belirleme aracı bulunmamaktadır. Öğrenme güçlüklerini ortaya çıkarmayı amaçlayan kimi genel yetenek veya zekâ testleri ise bu konularda yanılabilmektedir. Çünkü diğer akademik alanlarda oldukça normal hatta üstün bile olabilen kimi öğrenciler hesaplamada güçlük yaşayabilmektedirler. Temel düzeyde matematik öğrenememek kişinin akademik ve mesleki hayatında bir takım olanaklardan mahrum kalmasına neden olmaktadır. Örneğin matematik notu düşük öğrenciler Türkiye’de kimi yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden okullara başvurma hakkını bile yitirebilmektedirler. Diskalkuli eğilimleri olan öğrencilerin mümkün olduğunca erken yaşlarda belirlenmesi ve bu öğrencilerin de kimi zaman ek çalışmalarla, kimi zaman kendi güçlüklerine uygun özel yöntemlerle akranları gibi matematik öğrenebilmelerinin sağlanması gerekmektedir. Ancak öncelikle bu öğrencilerin tam olarak neleri öğrenemedikleri ve neden öğrenemediklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Diskalkuli teşhis edilmediğinde ve işler oluruna bırakıldığında düşük aritmetik başarının yanında başka olumsuz sonuçların da olması kaçınılmazdır (Olkun, 2011). Örneğin, diskalkulinin, matematik problemleri çözerken hayal kırıklığı yaratması, öğrencide kaçınma duygusunu oluşturması ve aşırı kaygıya neden olması; buna bağlı olarak da mevcut bir bilişsel yetmezliğin daha da ağır hissedilmesine yol açması olasıdır (Geary, 2006).
KAYNAKÇA:
Ardila, A., & Rosselli, M. (2002). Acalculia-and-dyscalculia. Neuropsychology Review, 12(4), 179-231.
Geary, D. C. (Producer). (2006). Dyscalculia at an Early Age Characteristics and Potential Influence on Socio-Emotional Development. Encyclopedia on Early Childhood Development. Retrieved from Montreal, Quebec: Centre of Excellence for Early Childhood Development; 1-4 Available at: http://www.excellence-earlychildhood.ca/documents/GearyANGxp.pdf. Accessed [23-05-2011].
Murphy, M. M., Mazzocco, M. M. M., Hanich, L. B., & Early, M. C. (2007). Cognitive Characteristics of Children With Mathematics Learning Disability (MLD) Vary as a Function of the Cutoff Criterion Used to Define MLD. Journal of Learning Disabilities, 40(5), 458-478. doi: 10.1177/00222194070400050901
Olkun, S. (2011). Diskalkuli: Hesap Yapabilme Güçlüğü. Eğitimci(4), 6-9.
Shalev, R. S., Auerbach, J., Manor, O., & Gross-Tsur, V. (2000). Developmental dyscalculia prevalence and prognosis. European Child & Adolescent Psychiatry, 9(2), 58-64.

Testlerimizi İncelemek için Lütfen kayıt Olunuz

kayıt ol